Ģeologu vieslekcijas

8.martā, 15:00 Brīvības bulvārī 32 ir iespēja noklausīties divas arheologu auditorijai sagatavotas lekcijas par Latvijas ģeoloģisko uzbūvi un dažādām ķīmisko analīžu iespējām Latvijā.  

Dr. Geol. Andis Kalvāns: "Dažas nogulumu granulometriskā, minerālā un ķīmiskā sastāva analīzes metodes"

Pārskats pār metodēm, ko ir iespējams veikt arheoloģiskajam materiālam tepat Latvijā (sadarbībā ar LU un RTU). Ko šīs metodes parāda un kādas ir to iespējas?

Assoc. prof. Ģirts Stinkulis: “Latvijas ģeoloģiskā vēsture”

Konspektīvs pārskats pār svarīgākajiem notikumiem Latvijas ģeoloģiskajā veidošanās procesā no senākajiem laikiem līdz mūsdienām. Informācija, kas palīdz ne tikai ievietot senlietas cilvēka darbības kontekstā, bet ievietot cilvēka darbību apkārtējās vides kontekstā.

clearwell_caves_geology_section_1