Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs

Pēc Latvijas Kultūras akadēmijas iniciatīvas izdots "Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs". Katalogs iepazīstina ar izplatītākajām un līdz ar to arī apdraudētākajām senlietu grupām, kuras biežāk tiek nelegāli iegūtas, realizētas un izvestas ārpus Latvijas, nevis kā visa hronoloģiski plašā Latvijas arheoloģisko senlietu materiāla atspoguļojums.

 

Katalogs veidots kā ilustrēts palīglīdzeklis Latvijas un ārvalstu kultūras priekšmetu apriti kontrolējošām iestādēm, arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā ieinteresētajām pusēm, kultūras priekšmetu tirgotājiem, kolekcionāriem u.c. iesaistītām personām. Tas veidots, lai palīdzētu cilvēkiem bez priekšzināšanām identificēt senlietas, kuras iegūtas nelikumīgos rakumos valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos (visbiežāk senkapos), un sniedz informāciju kādi likumi tās aizsargā un kā tālāk rīkoties.

Kataloga autori ir Latvijas Kultūras akadēmijas pieaicinātais pētnieks Andris Kairišs, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma glabātāja Alise Šulte, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbinieki - Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne, speciāliste Egita Lūsēna un eksperts, Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Juris Tālivaldis Urtāns.

Katalogā atspoguļotās konkrētas senlietas nav zagtas, zudušas vai nelikumīgā tirdzniecībā esošas - tās leģitīmi atrodas Latvijas Nacionālā vēstures muzejā kolekcijās un ir iekļautas katalogā informatīvā nolūkā, kā ilustrācija.

Arheologi ir aicināti izmantot šo katalogu, izglītojot skolēnus, studentus un pārējo sabiedrību par nepieciešamību saglabāt un sargāt mūsu kultūras mantojumu.

2016, Rakstialisesulte