Grobiņas stēlas (bilžakmeņa) 3D

tverc5a1ana.jpg

Skandināvu stēla (bilžakmens) no 7.gs. Grobiņas Skandināvu kapulauka. Atšķirībā no plašāk zināmajiem rūnakmeņeim, bilžakmeņos bija iegrebti attēli bez rūnu uzrakstiem. Gotlandes salā (Zviedrija) atrasti aptuveni 460 bilžakmeņi. Šis ir vienīgais ārpus Gotlandes atrastais bilžakmens.  Līdzīgi dažiem, Gotlandē atrastajiem bilžakmeņiem, stēlas augšējā daļā attēlots ūdens putns.

3D attēls