Jautājumi par kultūras mantojuma aizsardzību, ko uzdot Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem

IMG_58177-samaz.JPG

Daudzus jautājumus par arheoloģisko un kultūras pieminekļu aizsardzību nepieciešams risināt ne tikai nacionālā, bet visas Eiropas līmenī. Tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 2019. gada 25. maijā ir iespējams izcelt arheoloģiju un kultūras mantojumu kā būtisku jautājumu Eiropas kultūras politikā.

Bieži vien arheoloģijas pozitīvā uztvere sabiedrībā nesakrīt ar politisko lēmumu pieņemšanu. Vienmēr ir viegli mēdijiem paust vispārīgu atbalstu arheoloģijai, bet tā vietā, lai aizsargātu arheoloģisko un kultūras mantojumu, nevirzīt vai bremzēt likumus, kas to darītu.

Lai iegūtu topošo Eiropas Parlamenta politiķu viedokli par konkrētiem, drīz pieņemamiem lēmumiem, ir izveidoti Kritēriji arheoloģijai un kultūras mantojuma aizsardzībai. Vēlēšanu kritēriji aicina politiķus paust konkrētu viedokli par jūtīgiem jautājumiem un sasaista arheoloģijas popularitāti ar praktiskās politikas prasībām. Izvirzītās jautājumu tēmas:

- Vēsturisko ainavu aizsardzība plānošanas procesos;
- Kultūras mantojuma integrēšana ES kopējā lauksaimniecības politikā;
- Senlietu nelegālas tirdzniecības novēršana;
- Pārrobežu mobilitātes veicināšana;
- Kultūras mantojuma attēlu atvērta licencēšana no valsts un bezpeļņas institūciju puses

Vēlēšanu kampaņu laikā kritēriji ir ļoti efektīvs instruments, lai politiķi un politiskās partijas būtu informēti par arheoloģiju un mantojuma aizsardzību. Pirms vēlēšanu datuma viņiem tiek uzdots komentēt steidzami risināmu jautājumu kopumu. Viņu atbildes tiks plaši publicētas un it īpaši darītas pieejamas vēlētājiem ar interesi par arheoloģiju, lai palīdzētu vēlētājiem izdarīt savu izvēli vēlēšanu kabīnē. Pēc vēlēšanām šie pašu noteiktie kritēriji palīdzēs panākt, ka politiķi atbild par konkrētām darbībām, ko viņi solījuši veikt.


Kritēriju tekstu sagatavoja Eiropas Arheologu Asociācija (European Association of Archaeologists).
Latvijas Arheologu biedrība piekrīt, ka patlaban arheoloģijas jomā šie ir svarīgākie jautājumi un veica tulkojumu latviešu valodā.