Izdota grāmata par Valmieras vecpilsētu

15a93667e5af204c9ed745f1d6d8d4bc03578206.jpg

Pēdējos gados ir tapuši vairāki apkopojoši pētījumi Latvijas pilsētu vēsturē, kuros apskatīta informāciju no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Senākiem vēstures posmiem lielākoties ir atvēlēta pavisam neliela daļa no satura. Arheoloģes Tatjanas Bergas grāmata ir viena no retajām, kurā koncentrēta uzmanība tieši uz senākiem pilsētas dzīves notikumiem, un arheoloģijas liecībām par pilsētu.


Tatjana Berga grāmatā apkopojusi savu ilggadējo izrakumu rezultātus, kā arī citu pētnieku veikumu, sadarbojoties ar vairāku nozaru speciālistiem (antropologiem, biologiem, zoologiem u.c.). Izdevumā atrodams plašs uzziņas materiāls par Valmieras pilsētas veidošanās vēsturi, tās iedzīvotājiem, to nodarbošanos, dzīvesveidu, tradīcijām u.tt., un detalizēta arheoloģisko liecību analīze. Darbā plaši izmantoti jaunākie pētījumi Latvijā un ārvalstīs, kas iesaistīti nodaļu satura izklāstā.


Darbs ir strukturēts lai palīdzētu lasītājam iepazīties ar pilsētas pakāpenisko attīstību un tās iemītnieku dzīves aspektiem. Izdevumu papildinās bagātīgs ilustratīvais materiāls.
Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu.

@ Apgāds Zinātne

 
 


Alise Gunnarssone