Posts tagged LU VFF
Publikācijas ''Perestroika, Baltijas republikas un Čehoslovākija, 1988 – 1991'' prezentācija

Čehijas Republikas vēstniecība Rīgā sadarbībā ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti un Latvijas vēstures institūtu uzaicina Jūs uz čehu vēsturnieka doc. PhDr. Luboša Šveca, CSc. publikācijas''Perestroika, Baltijas republikas un Čehoslovākija, 1988 – 1991'' prezentāciju.

Read More