Informācijas katalogi Latvijā

 
 
 
 
 
Latvijas kultūras pieminekļu saraksts

Latvijas kultūras pieminekļu saraksts

Logo autors ir Andris KeišsLogo autors Andris Keišs

Logo autors ir Andris KeišsLogo autors Andris Keišs

 
17.gs. kartes

17.gs. kartes

Kultūars pieminekļu aizsardzības zonu karte

Kultūars pieminekļu aizsardzības zonu karte

LU Latvijas Vēstures Institūts -  Arheoloģisko materiālu krātuve

LU Latvijas Vēstures Institūts -
Arheoloģisko materiālu krātuve

Uzkrāto materiālu datubāze

Šobrīd datu bāzē ir pieejami pieci saraksti, kuri ar laiku tiks papildināti: - izrakumu materiālu kolekciju saraksts (VI); - arheoloģisko darbu pārskatu saraksts (VIAA); - pirmdokumentācijas saraksts (Pd) - zīmēto plānu kolekciju saraksts; - zīmēto plānu saraksts (Pl).

Uzziņu literatūras krājuma saraksts

Uzziņu literatūras krājuma sarakstu veido Arheoloģiskajā materiālu krātuvē esošās grāmatas. Sarakstā norādīts autors, grāmatas nosaukums, valsts, pilsēta, apgāds, izdošanas gads, apjoms, piezīmēs atbildīgais redaktors. Sarakstā pamatā iekļautas grāmatas no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, daļēji no Krievijas, Polijas, Zviedrijas.

 

Digitālās Bibliotēkas

Археология.РУ – Открытая библиотека Brīvpieejas biblotēkā ir apkopoti krievu arheoloģijas zinātnes izdevumi. Ļoti apjomīga datubāze ar iespējām meklēt pēc tēmām, izdevumiem, autoriem u.c. Literatūra pamatā krievu valodā. Reizēm var būt problēmas ar piekļuvi mājaslapai - pēc pāris minūtēm mēģināt velreiz.

Riksarkivet

Viduslaiku vēstules (Zviedrija). Arhīvā atrodamas vēstules no 12.gs. vidus līdz 1450. Vēstules galvenokārt latīņu valodā, vēlākās arī zviedriski. Daudzām vēstulēm pieejami īsi satura kopsavilkumi zviedru valodā vai/un vēstules oriģināla foto. Meklēšana pēc datējuma, sūtītāja, izsūtīšanas vietas un satura (''Rīga'' minēta aptuveni 80 vēstulēs).

Pārrobežu E-arhīvs

Portāls piedāvā digitālā veidā iepazīties ar 19. gadsimta dokumentiem no Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvu krātuvēm. Šie dokumenti attiecas uz visu Igaunijas Republikas teritoriju, uz Rīgas pilsētu un Vidzemes un Latgales reģioniem Latvijas Republikā un uz Sanktpēterburgas pilsētu un Pleskavas un Ļeņingradas reģioniem Krievijas Federācijā. Portālā iekļautie vēsturiskie dokumenti lietotājiem piedāvāti 4 kolekcijās: Studentu lietasKartesBaznīcu grāmatasDažādi dokumenti

DiVa

Zviedru datubāze, kas apvieno 34 universitāšu un koledžu studentu galadarbus, rakstus u.c. publikācijas. Darbi galvenokārt zviedru un angļu valodās.

Perseus Digital Library

Bibliotēkā ir apkopoti senie testi grieķi, arābu, senskandināvu u.c. valodās (piemēram, Islandes sāgas, Homēra darbi). Pieejami arī atsevišķu darbu tulkojumi un vēsturnieku komentāri.

Fornvännen

Vecākais aktīvais Zviedrijas arheoloģijas žurnāls. Visi izdevumi no 1906.g. līdz mūsdienām (izņemot pašus jaunākos). Raksti galvenokārt zviedriski, bet ar kopsavilkumu citās valodās (vācu, angļu, franču). Žurnālā atrodami raksti par Baltiju un Krieviju. Atrodami arī latviešu trimdas arheologu raksti un raksti.

Archaeologia Baltica

Lietuvā izdots, Baltijas  arheoloģijai veltīts žurnāls. Pieejama lielākā daļa izdevumu.

Estonian Journal of Archaeology

Igaunijā izdots, arheoloģijas žurnāls. Pieejama lielākā daļa izdevumu.

Projekt Runeberg

19. un 20.gs sākumā publicēto grāmatu un izdevumu arhīvs. Pamatā zviedru izdevumi, ar atsevišķiem izdevumiem norvēģu un angļu valodās.

Britu un īru arheoloģijas bibliogrāfija

Vispārīgā meklēšana Izvērstā meklēšana Mājaslapa izmantojama literatūras un atsauču meklēšanai. Tā nepiedāvā pilnu tekstu, bet informāciju par grāmatu. Mājaslapā atrodams detalizēts meklēšanas iespēju apraksts.

Gnomon Biblographische Datenbank

Eichstätt antiko studiju bibliogrāfiskais meklētājs

Иностранная литература

Slāvu 19.gs. grāmatas

Brīvpieeja 100 rakstiem no Routledge Archaeology

 

Muzeju krājumi

Staatliche Museem zu Berlin

Vienkāršā meklēšana Izvērstā meklēšana Prūsijas kolekcija Berlīnes Nacionālā muzeja digitalizētās kolekcijas. Iespējams lietot vienkāršo  vai izvērsto meklēšanu, kā arī atlasīt meklēšanas reģionu. Mājaslapas labajā, augšējā pusē iespējams pārslēgt uz angļu valodu.

Historiska museet

Vienkāršā meklēšana Izvērstā meklēšana Zviedrijas nacionālā vēstures muzeja digitalizētā kolekcija. Liels arheoloģisko priekšmetu apjoms. Apskatāmi priekšmetu attēli, Priekšmeta apraksts, atsevišķos gadījumos arī ieskanēts oriģinālais priekšmeta pieņemšanas akts. Jāņem vērā, ka  sniegtais apraksts ir ņemts tieši no pieņemšanas akta (bez kļūdu labojuma vai datējuma precizēšanas). Pieejama gan vienkāršā meklēšana, gan izvērstā meklēšana ar iespēju ierobežot apjomu uz konkrētu laika periodu, vietu u.c.

Världskulturmuseerna

Zviedrijas etnogrāfiskā muzeja kolekcijas

catview-historiska1.jpg

DigitalMuseum.seDigitalMuseum.no

Atsevišķu Zviedrijas un Norvēģijas muzeju kolekciju datubāzes. Galvenokārt etnogrāfiskais materiāls, ar atsevišķiem arheoloģijas priekšmetiem.

Tallinas Universitātes Vēstures institūta Arheoloģijas departaments

Daļēji digitalizēta arheoloģijas kolekcija.

Corpus Vasorum Antiquorum

Mājaslapā apkopoti antīko trauku attēli, kas atrodas dažādos Eiropas muzejos (pārsvarā Grieķija). Pieejamas dažādas, izvērstas trauku meklēšanas iespējas. Ir iespēja aplūkot trauku foto/zīmējumus un aprakstus literatūrā.

Museum of London - Keramikas un stikla kolekcija

Londonas  muzejs, sadarbībā ar citiem muzejiem ir digitalizējis vairāk kā 25'000 keramikas un stikla traukus sākot ar 4000.g.pr.m.ē. līdz pat mūsdienām. Pieejami objektu attēli un primārie apraksti.

Goudapipes

Pārskats pār Holandes baltmāla pīpēm. Pieejama informācija par pīpju attīstību, tipoloģiju un tehnoloģijas jautājumiem, kā arī dažādajām amatnieka zīmēm, kas uz tām atrodas. Apskatāma arī digitalizētā kolekcija ar aptuveni 2000 objektiem.

 

Kartes u.c. informācija

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Latvijas karte
Citas karšu iespējas

Mājaslapā apskatāmas gan topogrāfiskās kartes, gan ortofoto. Visas pieejamās kartes drīkst pielāgot savām vajadzībām un izmantot zinātniskajos darbos bez papildus samaksas, vienīgā prasība ir norādīt atsauci. Mājaslapā ir apskatāms izvērsts LĢIA ievāktās informācijas piedāvājums (3D kartes, u.c.)

Open Street Map

Brīvpieejas pasaules karte. Nepieciešama atsauce uz to.

Norse World

Ģeogrāfiskās vietas, kas ir pieminētas Skandināvu sāgas un hronikās. Latvija pieminēta 7 tekstos - atrašanās vietas un attiecīgo sāgu rindas.

IKAR  - Seno karšu datubāze

Vācijas datubāze apkopo iespiestas kartes, pilsētu plānus, globusus, atlasus u.c. kartogrāfiskos materiālus līdz 1850.g. (no visas pasaules). 2012.g. beigās datubāzē atradās aptuveni 269,700 kartes un 4,520 saites uz partneru bibliotēkām.

Kulturstyrelsen

Dānijas kultūrvēsturisko pieminekļu karte (iespējams izprintēt). Primārā informācijas par katru pieminekli.

Riksantikvarieämbetet

Zviedrijas kultūrvēsturisko pieminekļu, atradumu vietu, kā arī savrupatradumu karte. Objekti galvenokārt no 1930. un 1970./1980.gadu ekspedīciju materiāliem, vēlāki atradumi ievadīti fragmentāri. Pieejams aptuvens datējums, precīzs objekta apraksts, ieskanēts oriģinālais objekta pieņemšanas akts. Īss objekta apraksts, bet tipiski ir ievietoti tā mērījumi. Simbols "R" atzīmē objekta atrašanās vietu, lielāki areāli iekrāsoti zilā tonī. Daļa vērtīgu objektu/informācija (piemēram sudraba depozīti) nav ievietoti vispārīgai apskatei (lai apskatītu nepieciešams pierakstīties mājaslapā un iegūt atļauju). Lietošana - pa karti var pārvietoties izmantojot ekrāna kreisajā pusē novietoto rokas simbolu. Lai iegūtu informāciju par objektu ekrāna labajā pusē jāpārslēdz uz "i" ikonu un jānospiež uz objekta.

neogeo.lv

Koordinātu lasītājs
Reljefa karte
Reljefa profila grafiks
Bezpeļņas organizācija, kas savā mājaslapā apkopo kartogrāfisko informāciju par dažādām tēmām. Sniegtās informācijas kvalitāte ir ļoti atšķirīga gan starp kartēm, gan starp reģioniem. Tomēr, ja nepieciešami ātri ģeogrāfiskie dati par kādu atrašanās vietu, var būt noderīga.

 Kaartide infosüsteem

Igaunijas Nacionālā arhīva digitalizēto karšu fonds. Pieejami aptuveni 80 000 -100 000 dokumenti.

Kalibrācija

Absolūtā datējuma kalibrācija. Nepieciešams izveidot bezmaksas profilu. Ziemeļu puslodei (un Latvijai) atbilst: IntCal 13.