Suntaži.jpg

Latvijas Arheologu biedrības valde

Jānis Asaris, priekšsēdētājs - asaris60@gmail.com

Mārcis Kalniņš, priekšsēdētāja vietnieks - marcis.kalnins@lu.lv

Rūdolfs Brūzis, priekšsēdētāja vietnieks - rudolfs.bruzis@lu.lv

Rūta Vecmuktāne, sekretāre - r.kraukle@gmail.com

Alise Gunnarssone, sekretāres vietniece, mājaslapas administratore - alise.gunnarssone@gmail.com

Rekvizīti

Juridiskā adrese:  Kalpaka bulvāris 4-121, Rīga, LV-1050 Reģistrācijas numurs: 40008139412

Banka: AS "Swedbank" Kods: HABALV22 Konts: LV80HABA0551034597216

Valsts Kase: Kods: TRELLV22 Konta Nr.: LV78TREL9227325001000

Kontakti