Suntaži.jpg

Kā iestāties biedrībā Kolēģus, kuri vēlas iestāties Latvijas Arheologu biedrībā (LAB), lūdzam iesniegt biedrības valdei brīvā formā rakstītu un divu esošo LAB biedru parakstītu iesniegumu, adresētu biedrības priekšsēdētājam, kopā ar jūsu CV.

Iestāšanās maksa ir 5 eur, kas jāveic ar pārskaitījumu uz biedrības kontu, maksājuma uzdevumā attiecīgi norādot "iestāšanās maksa".

Biedru naudas un ziedojumi

LAB biedra gada maksa ir 15 eur.

Maksājums jāveic ar pārskaitījumu uz biedrības bankas kontu, ko varat veikt internetbankā vai arī jebkurā bankas filiālē. Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un maksājuma mērķis - biedra naudas iemaksa, piemēram: "Jānis Akmentiņš, p.k. 010270-12579, biedra naudas iemaksa 2010".

Ja veic abus maksājumus reizē (iestāšanās un biedra naudas maksu), tad maksājuma uzdevumā norāda: "iestāšanās un biedra naudas iemaksa 2010".